Kancelaria notarialna w Tychach

Witam Państwa,

Nazywam się Julita Polak-Skawińska, jestem Notariuszem i prowadzę Kancelarię Notarialną w TychachNotariusz (inaczej nazywany rejentem) to zawód zaufania publicznego, wykonuję go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem bezstronności, a wszelkie czynności notarialne dokonywane w Kancelarii mają formę dokumentu urzędowego. Wszystkie osoby pracujące w Kancelarii Notarialnej mają stosowną wiedzę na temat zakresu wykonywanych obowiązków, jak i odpowiednie przygotowanie zawodowe. Czynności notarialne dokonuje się w Kancelarii, jednakże mogą być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub inne szczególne okoliczności.

Porady notarialne i czynności prawne – charakterystyka usług notarialnych

Notariusz zobowiązany jest do świadczenia szeregu usług związanych m.in. z poświadczeniem dokumentów, dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej, sporządzaniem różnego rodzaju umów (np. majątkowych, związanych z dziedziczeniem, obrotem nieruchomościami, działalnością gospodarczą), przygotowywaniem pełnomocnictw. Czynności przeprowadzane przez notariusza są konieczne m.in. przy sprzedaży mieszkania, zakładaniu spółki, podziale lub odrzuceniu spadku. Rejent może przyjąć także depozyt notarialny – przechować ważne dokumenty, gotówkę, papiery wartościowe, w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi. Ze szczegółami dotyczącymi rodzaju przeprowadzanych czynności można zapoznać się na niniejszej stronie internetowej lub podczas bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

Czynności prawne

prawnik

Sporządzamy umowy notarialne związane z nieruchomościami, z prowadzeniem działalności gospodarczej, dziedziczeniem, także umowy majątkowe, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i inne.

Opłaty

stawianie pieczątki

Za wykonywane czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Dokumenty

dokument

Z większością czynności notarialnych wiąże się konieczność przedstawienia i wcześniejszego dostarczenia do Kancelarii odpowiednich dokumentów. Ich szczegółowy zakres zwykle ustalany jest indywidualnie.

Kontakt do Kancelarii Notarialnej w Tychach

Al. Niepodległości 55
43-100 Tychy

tel: 32 723 26 62
kom: 575 26 62 00
e-mail: notariusz@kancelaria.tychy.pl