Witam Państwa,

Nazywam się Julita Polak-Skawińska, jestem Notariuszem i prowadzę Kancelarię Notarialną w Tychach. Notariusz to zawód zaufania publicznego, wykonuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem bezstronności a wszelkie czynności notarialne zawierane w Kancelarii, mają formę dokumentu urzędowego. Wszystkie osoby pracujące w Kancelarii Notarialnej mają stosowną wiedzę na temat zakresu wykonywanych obowiązków, jak i odpowiednie przygotowanie zawodowe. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w Kancelarii, jednakże mogą być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Usługi

Czynności prawne

prawnik

Sporządzamy umowy notarialne związane z nieruchomościami, z prowadzeniem działalności gospodarczej, dziedziczeniem, także umowy majątkowe, pełnomocnictwa i inne.

Opłaty

stawianie pieczątki

Za wykonywane czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Dokumenty

dokument

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w Kancelarii, jednakże mogą być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kontakt do Kancelarii Notarialnej w Tychach

Al. Niepodległości 55
43-100 Tychy

tel: 32 723 26 62
kom: 575 26 62 00
e-mail: notariusz@kancelaria.tychy.pl