Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna w Tychach- zakres czynności

W zakres działalności Kancelarii Notarialnej wchodzi sporządzanie dokumentów w formie przewidzianej przez prawo.

Umowy związane z dziedziczeniem:

 • Testament (także z zapisem, z poleceniem, z zapisem windykacyjnym)
 • Dziedziczenie
 • Wydziedziczenie
 • Działy spadku

Umowy związane z nieruchomościami:

 • Umowa przedwstępna związana z przeniesieniem praw do nieruchomości
 • Umowa sprzedaży nieruchomości
 • Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • Umowy developerskie
 • Umowa zamiany
 • Umowa dożywocia
 • Umowa służebności
 • Umowa zniesienia współwłasności
 • Umowy najmu
 • Umowa użytkowania
 • Umowa zniesienia współwłasności
 • Ustanowienie hipoteki

Umowy związane prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • Umowy dotyczące spółek prawa handlowego
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa
 • I inne

Umowy majątkowe:

 • Umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)
 • Darowizny

Ponadto Kancelaria Notarialna dokonuje czynności notarialnych takich jak:

 • Poświadczenie podpisu
 • Poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem
 • Pełnomocnictwa
 • Sporządzanie protokołów, aneksów do umów
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków
 • Na życzenie stron sporządzanie projektów aktów notarialnych
 • Przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • Sporządzanie odpisów notarialnych
 • I inne czynności zgodne z przepisami prawa