Opłaty

Taksa Notarialna.

Wynagrodzenie Notariusza ustalane jest na podstawie przepisów prawnych regulujących wysokość taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Ponadto Notariusz jest zobowiązany w imieniu Państwa Polskiego do poboru i przekazania na rachunki bankowe poszczególnych instytucji państwowych:

  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowej.