Opłaty za porady notarialne

Stały cennik usług notarialnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, za wykonywane czynności notarialne (w tym na przykład poświadczenia testamentu czy też udzielenia pomocy w składaniu wniosków wieczysto księgowych) przysługuje taksa notarialna. Oprócz niej notariusz pobiera w imieniu państwa polskiego dodatkowe opłaty i podatki. Przede wszystkim mamy tu na myśli podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe. Warto podkreślić, że udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne. Wszelkie pobrane przez kancelarię notarialną kwoty przekazywane są do odpowiednich instytucji państwowych.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.