Kancelaria Notarialna w Tychach - zakres czynności

W zakres działalności Kancelarii Notarialnej wchodzi sporządzanie dokumentów w formie przewidzianej przez prawo. Wszystkie dokumenty, akty i umowy notarialne sporządzone przez Notariusza mają moc urzędową. Kancelaria dokonuje też m.in. uwierzytelnienia dokumentów i poświadczenia podpisów i sporządza odpisy notarialne. Rejent świadczy również różnego typu porady notarialne oraz pełne wsparcie w składaniu wniosków wieczystoksięgowych związanych z nieruchomościami (wpis do księgi wieczystej). Ogólny zakres działalności Kancelarii według kategorii prezentujemy poniżej.


Dokumenty i umowy notarialne związane z dziedziczeniem:

 • testamenty (także z zapisem, z poleceniem, z zapisem windykacyjnym) – sporządzenie,
 • dziedziczenie,
 • wydziedziczenie,
 • podział spadku, odrzucenie spadku itp.

Umowy notarialne związane z nieruchomościami:

 • umowa przedwstępna związana z przeniesieniem praw do nieruchomości,
 • umowa sprzedaży nieruchomości (sprzedaż mieszkania, domu, działki, lokalu o innym charakterze),
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowy developerskie,
 • umowa zamiany,
 • umowa dożywocia,
 • umowa służebności,
 • umowa zniesienia współwłasności,
 • umowy najmu,
 • umowa użytkowania,
 • ustanowienie hipoteki.

Umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • umowy dotyczące spółek prawa handlowego, w tym zakładanie spółki,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa,
 • inne.

Umowy majątkowe:

 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy, rozdzielność majątkowa itd.),
 • umowy darowizny, w tym darowizna mieszkania.

Inne czynności notarialne:

 • poświadczenie podpisu,
 • poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem,
 • pełnomocnictwa,
 • spis protokołu, aneksu do umowy itd.,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • na życzenie stron sporządzanie aktów notarialnych oraz ich projektów,
 • przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych – depozyt notarialny,
 • sporządzanie odpisów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poddania się do egzekucji,
 • inne czynności zgodne z przepisami prawa.
Szczegółowe informacje na temat podejmowanych czynności uzyskać można za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, e-mail lub osobistej wizyty w Kancelarii.

Ładuję...