Taksa Notarialna – opłaty notarialne w Tychach

Notariusz świadczy porady notarialne oraz sporządza różnego typu dokumenty w ramach czynności notarialnych. Jego wynagrodzenie ustalane jest na podstawie przepisów prawnych regulujących wysokość taksy notarialnej (Prawo o Notariacie), powiększone o należny podatek VAT.

Ponadto Notariusz jest zobowiązany w imieniu Państwa Polskiego do poboru i przekazania na rachunki bankowe poszczególnych instytucji państwowych:

  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowej.

W zależności od wykonywanych czynności opłaty notarialne mogą być więc powiększone o wartość wyżej wymienionych podatków i opłat. Koszt przeprowadzenia poszczególnych czynności można oszacować na podstawie ogólnodostępnych kalkulatorów opłat notarialnych lub zgłosić się do Kancelarii z prośbą o udzielenie tego typu informacji.

Ładuję...