Dokumenty wymagane do przeprowadzenia czynności notarialnych – notariusz Tychy

Akty notarialne czy umowy majątkowe oraz pełnomocnictwa sporządzane są m.in. na podstawie dostarczonych do Kancelarii Notarialnej dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobistą wizytę, w celu uzyskania informacji o niezbędnych dokumentach do przeprowadzenia czynności notarialnej.

Zamieszczony poniżej wykaz potrzebnych do dokonania czynności dokumentów ma jedynie charakter ogólny.

Umowy majątkowe małżeńskie:

 • Dowód osobisty
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa

Pełnomocnictwa:

 • Dowody osobiste
 • W przypadku pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości (numer KW), dane dotyczące nieruchomości i zakres udzielanego pełnomocnictwa

Nieruchomości:Umowa przedwstępna:

 • Dowody osobiste stron
 • Numer księgi wieczystej i podstawa nabycia nieruchomości
 • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku nieruchomości gruntowej

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej:

 • Dowody osobiste
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości (numer KW, wypis z rejestru gruntów, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o rewitalizacji, zaświadczenie o lasach).

Sprzedaż mieszkania lub innego lokalu z założoną księgą wieczystą:

 • Dowody osobiste
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości (numer KW, zaświadczenie o rewitalizacji, zaświadczenie o braku lub wysokości zaległości w płatności czynszu)

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • Dowody osobiste
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości (podstawa nabycia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony w całości , nie należał się lub uległ przedawnieniu w przypadku gdy podstawą nabycia jest czynność wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn)

Poświadczenie Dziedziczenia:

 • Akt zgonu spadkodawcy (również numer PESEL)
 • Dowody osobiste spadkobierców
 • Akty stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia bądź małżeństwa)
 • W sytuacji gdy przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość to numer księgi wieczystej

Testament:

 • Dowód osobisty sporządzającego testament
 • Dowód osobisty osoby powołanej do spadku
W pozostałych przypadkach przed pozyskaniem i dostarczeniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią Notarialną.

Ładuję...